پیش بینی وضعیت متابولیکی افراد با تغییرات اپی ژنتیک

پیش بینی وضعیت متابولیکی افراد با تغییرات اپی ژنتیک

مسئول بخش جنین شناسی پژوهشکده رویان گفت تغییرات اپی ژنتیک همراه با بیماری های متابولیک است که می توان از طریق آن وضعیت سلامت متابولیک را روزی پیش بینی کرد.

خانم فرنوش جعفر پور گفت  شواهد و مطالعات خبر از تاثیر سبک و محیط زندگی مادر بر فرزاندان را می‌دهند محیط به دو صورت می تواند بر روی ژنوم تاثیر بگذارد  تاثیر بر ساختار ژنوم و تاثیر آن بر بیان ژن.

او ادامه داد بعضی تاثیراتی که بر بیان ژن گذاشته می شود برای طولانی مدت باقی می مانند  که این دست از تغییرات می‌تواند باعث شروع بعضی از بیماری ها شود.

یکی از هیئت علمی رویان افزود: اصلاحات اپی ژنتیکی مانند متیلاسیون در چگونگی تاثیر محیط اولیه زندگی بر سلامت دخیل است همچنین گفت استفاده از حیوانات مدل برای اینکه محیط نخستین زندگی چگونه خطر بیماری هارا تحت تاثیر قرار می‌دهد بسیار مناسب است.