تغییر شکل تومور ها به کمک پروتیین “یین یانگ”

 

یافته های جدید نشان میدهد که پروتیین “یین یانگ” (Yin Yang) کمک میکند تا تومورها به منظور رهایی از شیمی درمانی تغییر شکل دهند.
محققان به رهبری “درن پتن” (Darren Patten)، از دپارتمان جراحی و سرطان دانشگاه ICL انگلستان، شروع به مطالعه نقش مولکولی به نام “یین یانگ” (Yin Yang) در پیشرفت تومورهای سرطان پستان کردند.
یین یانگ (Yin Yang) یک فاکتور رونویسی و نوعی از پروتیین است که به تبدبل DNA و رونویسی به RNA کمک میکند.
تمام سلولها در بدن سالم به این فاکتور رونویسی احتیاج دارند به دلیل اینکه تنها تعداد خاصی از ژنها که سلول را شکل میدهد نیاز به فعال شدن در یک زمان معین دارند برای اینکه سلول به درستی کار کند.
با این حال ، در مورد سرطان، محققان درباره ی نقشی که این فاکتور رونویسی بر رشد تومور دارد مطمئن نیستند.
پتن و همکاران مشخصات ژنتیکی تومورها از 47 بیمار با سرطان سینه را بررسی کردند. این یافته ها در ژرنال Nature Medicine چاپ شده است.

منبع

ترجمه شده توسط ژنیران

کارآموزی بیوانفورماتیک , کارآموزی سیتوژنتیک , آزمایشگاه  تحقیقاتی ، آزمایشگاه ژنتیک ، ژنتیک مولکولی ، اخبار علمی ژنتیک ، اخبار زیست شناسی ، وبسایت ژنیران ، آموزش PCR ، آموزش Real-time ، آموزش بیوانفورماتیک ، کارآموزی کشت سلول ، آموزش کشت سلول ، آموزش میکروبیولوژی ، کارآموزی میروبیولوژی ، دوره های آموزشی ژنتیک ، کارآموزی بیوتکنولوژی ، دوره های آموزشی بیوتکنولوژی ، بیوتک ، نحوه کار با تجهیزات آزمایشگاه ژنتیک ، آزمایشگاه تحقیقاتی ، زیست شناسی سلولی و مولکولی ، جدید ترین احبار زیست شناسی ، تازه های بیوتکنولوژی ، بهترین آزمایشگاه تحقیقاتی ، ارتقا رزومه دانشجویان زیست شناسی ، میکروبیولوژی ، نحوه کار با دستگاه سونیکاتور  ، برترین آزمایشگاه تحقیقاتی