ELISA چیست؟

ELISA چیست؟

ELISA چیست؟
ELISA چیست؟

ELISA چیست؟

روش ایمنی متحرک وابسته به آنزیم (ELISA) یک آزمایش بیوشیمی تحلیلی است که برای اولین بار توسط Engvall و Perlmann در سال 1971 توصیف شده است. این سنجش از یک نوع فاز جامد تست ایمنی-آنزیمی (EIA) برای تشخیص حضور لیگاند (معمولاً یک پروتئین) در یک نمونه مایع با استفاده از آنتی بادی هایی که در برابر پروتئین اندازه گیری می شوند ، استفاده می کند. ELISA به عنوان یک ابزار تشخیصی در پزشکی ، آسیب شناسی گیاهان و بیوتکنولوژی و همچنین یک کنترل کیفیت در صنایع مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.

در ساده ترین شکل ELISA ، آنتی ژن های نمونه مورد آزمایش به یک سطح متصل می شوند.  سپس ، یک آنتی بادی تطبیق روی سطح اعمال می شود تا بتواند آنتی ژن را به هم متصل کند.  این آنتی بادی به یک آنزیم مرتبط می شود و سپس هر آنتی بادی بی حد و مرز برداشته می شود.  در مرحله آخر ، ماده ای حاوی بستر آنزیم اضافه می شود.  اگر اتصال وجود داشته باشد ، واکنش بعدی باعث ایجاد یک سیگنال قابل تشخیص می شود که معمولاً تغییر رنگ است.

انجام یک ELISA شامل حداقل یک آنتی بادی با اختصاصی برای یک آنتی ژن خاص است.  نمونه با مقدار ناشناخته آنتی ژن در یک پایه محکم (معمولاً یک صفحه میکروتیتر پلی استایرن) بصورت غیر اختصاصی (از طریق جذب به سطح) یا بطور مشخص (از طریق گرفتن توسط آنتی بادی دیگر اختصاصی به همان آنتی ژن ، در “ساندویچ” بی حرکت می شود. پس از بی حرکت شدن آنتی ژن ، آنتی بادی شناسایی اضافه می شود و با آنتی ژن یک مجموعه ایجاد می کند.  آنتی بادی تشخیص می تواند به صورت کووالانسی به یک آنزیم مرتبط باشد یا خود به خود توسط یک آنتی بادی ثانویه شناسایی شود که از طریق زیست سنجش به یک آنزیم مرتبط می شود . بین هر مرحله ، بشقاب به طور معمول با یک محلول شوینده ملایم شسته می شود تا پروتئین ها یا آنتی بادی هایی که به طور خاص غیرقابل اتصال هستند از بین بروند . پس از مرحله آخر شستشو ، صفحه با اضافه کردن یک بستر آنزیمی برای تولید سیگنال قابل مشاهده ایجاد می شود ، که نشان دهنده مقدار آنتی ژن در نمونه است.

آزمایش الیزا ممکن است برای تشخیص استفاده شود

 • HIV ، که باعث ایدز می شود
 • بیماری لایم
 • کم خونی خطرناک
 • Rocky Mountain spotted fever
 • روتاویروس
 • سرطان سلول سنگفرشی
 • سیفیلیس
 • توکسوپلاسموز
 • ویروس زیکا

انواع الیزا

ELISA را می توان با تعدادی تغییر در روش اصلی انجام داد: مستقیم ، غیرمستقیم ، ساندویچ یا رقابتی. مرحله کلیدی ، بی حرکتی آنتی ژن مورد نظر می تواند با جذب مستقیم به صفحه سنجش یا به طور غیر مستقیم از طریق یک آنتی بادی ضبط شده که به صفحه متصل شده است ، انجام شود.  سپس آنتی ژن مستقیماً (آنتی بادی اولیه برچسب آنزیم) یا به طور غیرمستقیم (آنتی بادی ثانویه با برچسب آنزیم) شناسایی می شود . آنتی بادی های شناسایی معمولاً با قلیایی فسفاتاز (AP) یا پراکسیداز horseradish   (HRP) برچسب گذاری می شوند.  انتخاب زیادی از بسترها برای انجام ELISA با یک ترکیب پیوست HR یا AP موجود است . انتخاب بستر بستگی به حساسیت سنجش مورد نیاز و ابزار دقیق موجود برای تشخیص سیگنال (اسپکتروفتومتر ، فلورومتر یا نور سنج) دارد.

انواع تفسیر داده های ELISA

 • کمی: داده های ELISA را می توان در مقایسه با یک منحنی استاندارد (رقیق سازی سریال یک آنتی ژن شناخته شده و یا خالص) تفسیر کرد تا به طور دقیق غلظت آنتی ژن در نمونه های مختلف محاسبه شود.
 • کیفی: از ELISA نیز می توان برای دستیابی به پاسخ بله یا خیر استفاده کرد که نشان می دهد یک آنتی ژن خاص در یک نمونه وجود دارد ، در مقایسه با یک چاه خالی که حاوی هیچ آنتی ژن یا یک آنتی ژن کنترل نامربوط است.
 • نیمه کمی: از ELISA می توان برای مقایسه مقادیر نسبی آنتی ژن در نمونه های آزمایش استفاده کرد ، زیرا شدت سیگنال با غلظت آنتی ژن به طور مستقیم متفاوت خواهد بود.

پایان ELISA چیست؟

دوره کارآموزی ژنتیک موکولی آزمایشگاه ژنیران

آزمایشگاه ژنتیک مولکولی ژنیران

خدمات آزمایشگاه ژنتیک مولکولی ژنیران