شروع مجدد کارآموزی های ناتمام

آزمایشگاه ژنیران به اطلاع عزیزان می رساند، دوره هایی که به علت شیوع کرونا در سال گذشته نا تمام ماندند، ادامه ی دوره با رعایت اصول بهداشتی اکنون امکان پذیر شده است. برای اطلاعات بیشتر در ساعات کاری با ما تماس بگیرید.

پروتکل حضور کارآموزان و اساتید در آزمایشگاه ژنیران

آزمایشگاه ژنیران  به منظور حفظ سلامت و امنیت مراجعین و کارکنان آزمایشگاه و همچنین شروع خدمت رسانی به عزیزان؛ دوره های کار آموزی و کارگاه ها را با شروط و قوانین زیر برای رعایت قانون فاصله گذاری اجتماعی و پیشگیری از نشر بیماری کووید19 برگزار مینماید.

  • تمامی افراد حاضر در مجموعه بایستی از وسایل ایمنی نظیر ماسک، دستکش و شیلد پزشکی استفاده نمایند
  • تمامی اساتید در هر زمان تنها مجاز به برگزاری یک دوره میباشد و حضور دو گروه کارآموزی ممنوع است
  • تمامی اساتید محترم بایستی حتما در هنگام تدریس و حضور کارآموزان از ماسک دستکش و عینک آزمایشگاه استفاده نمایند
  • کارآموزان عزیز پس از ورود به آزمایشگاه بایستی به پروتکل زیر عمل نمایند:
  • حتما از ماسک و دستکش استفاده نمایید
  • حدالمقدور فاصله یک و نیم متری را رعایت کنید
  • حتما هر 10 دقیقه یک بار با استفاده از مواد ضدعفونی کننده موجود دستان خود را ضدعفونی نمایید

(قبل از استفاده از ماده مورد نظر اطمینان حاصل کنید)

  • پس از ورود به آزمایشگاه در صورت به همراه نداشتن عینک یا شیلد پزشکی از کارشناسان دریافت و مطابق دستور عمل نمایید
  • دستکش و ماسک خود را پس از ورود تعویض نمایید

«لطفا تمامی نکات بهداشتی اعلام شده توسط وزارت بهداشت را رعایت نمایید»