تحقیقات اخیر از تاثیر پروتئین مهمی در درمان سرطان، بر نارسایی های قلبی خبر داده است.

در درمان سرطان از دارو های آنتراسایکلین استفاده می شود که یک کلاس از داروهای شیمی درمانی معمولی هستند و با آسیب قلبی همراه می باشند که در نهایت می تواند منجر به نارسایی قلبی شود.

دانشمندان کاملاً درک نکرده اند که چگونه قرار گرفتن در معرض آنتراسایکلین ها می تواند منجر به نارسایی قلبی شود، اما یک مطالعه جدید که توسط محققان در دانشگاه ایالتی واشنگتن انجام شده، جهشی بزرگی برای این سوال دارد.

در مقاله ای که اخیراً در Journal of Biological Chemistry منتشر شده است، تیم تحقیقاتی نشان داد که پروتئینی به نام FOXO1 نقش مهمی در آسیب قلبی ناشی از درمان با دوکسوروبیسین دارد که یک داروی شیمی درمانی مانند آنتراسایکلین است. آنها همچنین با استفاده از یک مدل جوندگان نشان دادند که سرکوب FOXO1 با استفاده از داروهای مهار کننده FOXO1 می تواند از آسیب قلبی ناشی از دوکسوروبیسین جلوگیری کند.

 

< منبع</p>

ترجمه شده توسط ژنیران