آشنایی با مهمترین قابلیتهای سیستم CRISPR و تولید مواد غذایی جدید و سالم

 

امروزه با استفاده از سیستم وایرایش ژن CRISPR امکان انجام تحقیقات امیدوار کنندهای در زمینه کشاورزی فراهم آمده است. به عنوان نمونه اخیرا دانشمندان ازمایشگاه Cold Spring Harbor نیویورک با استفاده از سیستم کریسپر توانسته اند بازده تولید گوجه فرنگی را افزایش دهند. در این آزمایشگاه با ویرایش ژن هایی که مسئول اندازه گوجه، نحوه شاخه دهی گیاه و در نهایت تعیین کننده شکل کلی گیاه هستند، بازده تولید آن را افزایش داده اند. پروفسور زاخاری لیپمن سرپرست این تیم تحقیقاتی در این ارتباط عنوان داشته است: “امروزه می توان هر صفت را مانند دیمر یک لامپ کنترل نمود. می توان روی DNA طبیعی کار کرد و و تولید ان را به همان شکل طبیعی افزایش داد تا موانع تولید را از سر راه برداشت.”
تولید گیاهان پر بازده برای تامین غذای مناطق فقیر شروع این راه است. داشمندان امیدوارند با CRISPR بتوان نگرانی هایی که در مورد تولید محصولات اصلاح ژنتیکی شده (GMOs) وجود دارد را از بین برد. به عنوان نمونه در سال 2016 شرکت DuPont عنوان نمود که انواع جدید ذرت تولیدی اش، که با فناوری CRISPR ویرایش شده اند، از نظر فنی GMOs نیستند چرا که مقدار تغییرات ژنتیکی پایین بوده و ژن خارجی وارد ژنوم میزبان نشده است.
تمایز بین محصولات GMO و محصولات تولید شده توسط ژن های ویرایش شده تقریبا ساده و آشکار است. GMO عبارت است از یک ژن خارجی، که به منظور انتقال یک صفت یا ویژگی، وارد ژنوم گیاه یا ارگانیسم هدف شود. ویرایش ژنی دقیق تر از آن است: در ویرایش ژنی تغییر دقیقی در مکان مشخصی از ژنوم طبیعی میزبان ایجاد می شود. این تغییر که بدون دخول DNA خارجی صورت می گیرد، اغلب شامل خاموش کردن یک ژن یا عوض کردن جایگاه آن می باشد.
شرکت DuPont امیدوار است که تا سال 2020 بتواند مجوز های لازم جهت ارائه این ذرت ویرایش شده را در بازار امریکا کسب نماید.

 

منبع

ترجمه توسط ژنیران

 


آخرین اخبار

ارتقاء رزومه

خدمات پژوهشی ژنیران

کارآموزی های بلند مدت

تقویم آموزشی ژنیران (شهریور ماه)