COVID-19(کروناویروس) چگونه پخش می شود؟

 COVID-19(کروناویروس) چگونه پخش می شود؟

این بیماری می تواند از طریق قطرات کوچک بینی یا دهان از فرد به فرد دیگر گسترش یابد که در هنگام سرفه یا بازدم فرد مبتلا به COVID-19 گسترش می یابد. این قطرات بر روی اشیاء و سطوح مختلف نیز فرود می آید. افراد همچنین می توانند COVID-19 را در صورت تنفس قطرات از فرد مبتلا به COVID-19 که سرفه می کند یا قطرات را بیرون می کشد، بگیرند. به همین دلیل است که باید بیش از 1 متر (3 فوت) از فردی که بیمار است فاصله بگیرید.

WHO در حال تحقیقات در مورد شیوه انتشار COVID-19 است و به اشتراک گذاری یافته های به روز شده ادامه خواهد داد.

  • آیا ویروسی که باعث COVID-19 شود از طریق هوا قابل انتقال است؟

تاکنون مطالعات نشان می دهد ویروس COVID-19 عمدتا از طریق تماس با قطرات تنفسی و نه از طریق هوا منتقل می شود.

  • آیا می توان CoVID-19 را از فردی گرفت که علائمی ندارد؟

راه اصلی شیوع این بیماری از طریق قطرات تنفسی است که توسط کسی که سرفه می کند، خارج می شود. خطر ابتلا به COVID-19  از طرف افراد بدون هیچ علائمی بسیار پایین است. با این حال، بسیاری از افراد مبتلا به کروناویروس فقط علائم خفیفی را تجربه می کنند. این امر به ویژه در مراحل اولیه بیماری صادق است. بنابراین گرفتن COVID-19 از شخصی که مثلاً فقط سرفه خفیف داشته و احساس بیماری نمی کند، ممکن است.

  • آیا می توانم COVID-19 را از مدفوع کسی که مبتلا به این بیماری است، بگیرم؟

به نظر می رسد خطر ابتلا به COVID-19 از مدفوع فرد آلوده کم است. در حالی که تحقیقات اولیه نشان می دهد که ویروس ممکن است در برخی موارد در مدفوع وجود داشته باشد، گسترش از طریق این مسیر ویژگی اصلی شیوع آن نیست.