Coronavirus: آیا دو سویه وجود دارد و یکی کشنده تر است؟

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن photo_۲۰۲۰-۰۲-۲۶_۱۱-۲۶-۰۵-1024x724.jpg است

براساس تحلیلی از 103 مورد، دو سویه coronavirus جدید در سراسر جهان رواج دارد اما سازمان بهداشت جهانی (WHO) اصرار دارد كه “هیچ مدرکی مبنی بر تغییر ویروس” وجود ندارد. بنابراین چند سویه وجود دارد و چرا اهمیت دارد؟

هنگامی که فردی به کرونا ویروس آلوده می شود، این ویروس در دستگاه تنفسی فرد همانند سازی می کند. ایان جونز در university of reading، UK می گوید، هر بار که این اتفاق می افتد حدود نیمی از جهش ژنتیکی رخ می دهد.

هنگامی که Xiaolu Tang در دانشگاه Peking در پکن و همکارانش ژنوم ویروسی گرفته شده از 101 مورد را مورد مطالعه قرار دادند، در دو مکان روی ژنوم جهشهای مشترک یافتند. این تیم دو نوع ویروس را بر اساس تفاوت در ژنوم در این دو منطقه شناسایی کردند: 72 نوع “L” و 29 نوع “S” در نظر گرفته شدند.

تجزیه و تحلیل جداگانه توسط این تیم نشان می دهد که نوع L از نوع S قدیمی تر به دست آمده است. اولین سویه احتمالاً در حدود زمان انتقال ویروس از حیوانات به انسان پدید آمده ولی نوع دوم بلافاصله پس از آن پدیدار شد. هر دوی این سویه ها درگیر شیوع جهانی فعلی هستند.

منبع

ترجمه شده توسط ژنیران