گام مهم در تلاش برای واکسن COVID-19

یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه کوینزلند در تحقیقات خود برای دستیابی به یک واکسن برای کروناویروس جدید یا همان COVID-19، به یک نقطه عطف اساسی رسیده اند. فقط در سه هفته، تیم محققان اولین كاندید واكسن خود را در آزمایشگاه ایجاد كرده اند و بلافاصله قبل از آزمایش های متداول و قبل از كارآزمایی بالینی، به پیشرفت های بعدی منتقل شد. این موفقیت به سپاس زحمات Coalition for Epidemic Preparedness Innovations CEPI بدست آمده است.

به گفته پروفسور Peter Høj  ” آزمایش های گسترده ای برای اطمینان از ایمن بودن این واکسن انجام شده که یک پاسخ ایمنی مؤثر ایجاد می کند ، اما فناوری و فداکاری این محققان به معنای این است که اولین سد مانع درمان این بیماری شکسته شده است”

این مطالعه آزمایشگاهی امکان استفاده از فن آوری ” molecular clamp” برای مهندسی ساخت یک واکسن که به راحتی توسط سیستم ایمنی بدن قابل تشخیص بوده و باعث پاسخ ایمنی محافظت می شود، نشان می دهد.

مرحله بعدی تولید این ماده در مقیاس بزرگتر است که نیاز به آزمایش های اضافی، برای تعیین اثربخشی آن در برابر ویروس دارد. محققان می گویند تحقیقات اولیه همانطور که انتظار می رفت ویروس را از بین برده است؛ ماده ایجاد شده دارای خواصی است که به تیم اجازه می دهد تا مراحل ساخت واکسن را پیش ببرد.

این گروه به بررسی های خود با سرعت بیشتری ادامه می دهد تا بتواند آزمایش های بالینی را بعد از نیمه ابتدایی سال به انجام برساند.

منبع

ترجمه شده توسط ژنیران