آیا جایی در بدن وجود دارد که درد را احساس نکند؟

آیا جایی در بدن وجود دارد که درد را احساس نکند؟

حتمالا اکثر شما نمی دانید که مهم ترین عضو بدن توانایی حس تجربه درد را ندارد؟

بدن ما  متشکل از بسیاری عصب است که در همه زمان باعث ایجاد تجربه درد در ما می‌شود، اما تنها عضوی که با درد غریبه است مغز ماست!

مغز ما که خود مسئول پردازش و تلقین حس درد به انسان است، خودش به علت داشتن این مسئولیت از حس درد مبرا شده است، دلیل عدم استفاده از دارو های ضد بیهوشی هنگام جراحی مغز توسط پزشک هم همین مسئله است.

اما سوالی که باقی می‌ماند، سردرد ها از کجا می‌آیند: اگرچه خود از درد مبراست اما عصب ها و رگ های عروقی و بافت هایی که آن را دربرگرفته اند، حس درد را به ما منتقل می‌کنند.

اما با این وجود هنوز هم علت میگرن ناشناخته است.


آخرین اخبار

ارتقاء رزومه

خدمات پژوهشی ژنیران

کارآموزی های بلند مدت

تقویم آموزشی ژنیران (شهریور ماه)