چینی ها برای نخستین بار در جهان موفق به پرینت سه بعدی رگ های بدن شدند

پرینت سه بعدی رگ

شرکت چینی رووتک چاپگری ساخته است که قادر به چاپ رگ های بدن به صورت سه بعدی  و ده سانت در هر دقیقه می‌باشد.

محقق ارشد رووتک می‌گوید:

این چاپگر دارای هسته ی خشت زیستی است که داخلش سلول های بنیادی وجود دارد که آنها باتوجه به نیازهای ما و در محیط خاص به سلول هایی که ما نیاز داریم تبدیل می‌شوند

یکی از اعضای فرهنگستان مهندسی چین به نام دای کرونگ در این رابطه گفت: این موفقیت تنها به چاپ یک رگ نمی شود، مربوط به یافتن شیوه ای برای نگاه داشتن سلولهای عروقی و مواد کاربردی می شود. این شیوه برای چاپ سایر اعضای بدن مفید است.