مطالعات انجام شده مولکولی را شناسایی کرده که تومور ملانوما را سرکوب می کند.

محققان university of Bath، نوعی مولکول را پیدا کرده اند که رشد تومور ملانوما را سرکوب و یک مسیرجدید در توسعه درمان سرطان را امید می دهند. این مولکول از حانواده LncRNA ها بوده که از رونویسی DNA به وجود آمده ولی در ادامه به پروتئین ترجمه نمی شود و عملکرد آن ها تا حد زیادی ناشناخته است . البته تصور می شود عملکرد این مولکول ها در سرطان بسیار مهم باشد.

دانشمندان از یک گروه 245 تایی از LncRNA ها، یک مولکول را با نام Disrupted in renal carcinoma 3 شناسایی کردند که در محیط آزمایشگاه توانسته رشد سلول های ملانومای انسانی را سرکوب کند. علاوه بر این، آن ها دریافتند که بیماران مبتلا به ملانوما که سطح بالایی از DIRC 3 را تولید می کنند در مقایسه با بیمارانی که سطح پایینی را تولید می کنند، از نظر آماری افزایش ابتلا معنی داری را نشان می دهند.

این مطالعات در مجله PLOS Genetic به چاپ رسیده است.


منبع ترجمه شده توسط ژنیران