بعضی از داروهای اعصاب و فشار خون باعث کاهش پیشرفت تومور در سرطان پستان در موش ها شده اند

داروی اصلی در این مطالعه valporic acid است که در بین چند هدف، histone deacetylase (HDAC) را مهار کرده که یک ژن مهم اپی ژنتیک در مهار بعضی ژن ها است. برخلاف جهش هایی که به طور دائم عملکرد عادی ژن ها را مختل می کنند، اصلاحات اپی ژنتیک قابل برگشت هستند.

در این مطالعه داروی valporic acid را با داروی فشار خون hydrazine، که یکی از مهار کننده های مهم دیگر اپی ژنتیک است که بر روی methytransferase (DNMT) تاثیر می گذارد، را ترکیب کردند. بررسی اولیه درمانی نشان داده که این داروی ترکیبی می تواند موجب اختلال در رشد تومور شود.

این مطالعات که در Georgetown Lombardi comprehensive cancer انجام و در مجله scientific reports به چاپ رسیده، این تاثیر هم زمان را نشان می دهد. ترکیباتی که متیلاسیون ژن های سرکوبگر تومور را کاهش می دهد، می توانند تا حد زیادی مفید واقع شوند. هر چند، این دارو ها می توانند تاثیرات متفاوتی نیز داشته باشند. آن ها ممکن است گروه های متیل را از ژن های ایجاد کننده سرطان حذف کرده و این ژن ها را فعال تر کنند که ممکن است منجر به سرطان هی تهاجمی شود.

منبع

ترجمه شده توسط ژنیران