ترکیب جدیدی از آنتی بادی ها می تواند تاثیرات مخربی بر روی تومور داشته باشد.

استفاده هم زمان از دو نوع آنتی بادی در دو مکانیسم مختلف می تواند تومور را از بین ببرد. این بررسی ها بر روی حیوانات مدل که در دانشگاه بازل به انجام رسیده و در مجله scientific PNAS نیز چاپ شده،  نشان می دهد بیمارانی که نسبت به ایمونوتراپی واکنش مناسبی ندارند، می توانند از این نوع درمان استفاده کنند. در سال های اخیر ایمونوتراپی بر ضد سرطان تمید های زیادی را به وجود آورده. این درمان های نوین از سیستم دفاعی بدن استفاده می کند تا سلول های سرطانی را از بین ببرد.

این آنتی بادی ها گیرنده CD40 بر سطح سلول های ایمنی را فعال کرده و سبب تولید سلول های natural killer برای سرکوب سلول های مخرب می شود.

در حال حاظر یکی از آنتی بادی های ضد آنژیوژنیک برای درمان سرطان تحت عنوان Avastin تایید شده، در حالی که دیگری هنوز در حال توسعه است.

منبع

ترجمه شده توسط ژنیران