محققین هدف درمانی جدیدی برای سرطان کولورکتال پیدا کردند.

سرطان کولورکتال

محققان university of Toronto پروتئین کلیدی را پیدا کرده اند که رشد سلول های سرطانی را سرطان کولورکتال پشتیبانی می کند. این مطالعه که در مجله Journal of cell biology منتشر شده، از پروتئینی به اسم Importin-11 نام برده اند که پروتئین B-catenin که موجب سرطان می شود را به داخل هسته سلول ها ی سرطانی انتقال داده و سرعت رشد آن ها را افزایش می دهد. جلوگیری از بیان این پروتئین می تواند این انتقال را تز بین برده و سرعت رشد را به حداقل برساند و همچنین سرطان را در مراحل اولیه نگه دارد.

حدود 80 درصد از سرطان کولورکتال با جهش در ژن APC در ارتباط است که موجب بیان سطح بالایی از پروتئین B-catenin می شود. این افزایش سطح بیان سبب افزایش میزان جذب پروتئین ها توسط هسته سلول می شود که به تنهایی موجب فعال شدن تعداد بسیار زیادی از آن ها می شود. هر کدام از این ژن ها ممکن است در رشد سلولی و تنظیم آن نقش مهمی را ایفا کنند.

محققان دریافتند که سطح Importin-11 در سرطان کولورکتال بسیار بالا است همچنین نشان دادند اگر مهار کننده Important-11 را از بین برود، رشد تومور ها را در پی دارد.

منبع

ترجمه شده توسط ژنیران