ترکیباتی که در شیر انسان وجود دارد از رشد باکتری های پاتوژن جلوگیری می کند.

شیر انسان

محققان university of Lowa ترکیباتی را در شیر انسان شتاسایی کردند که با عفونت باکتریایی مبارزه کرده و از رشد آن جلوگیری می کنند. شیر انسان دارای میزان بالای Glycerol Monolaurate (GML) که تا 200 بار بیشتر است از شیر گاو. تولید GML ارزان است. تحقیقات در آینده خبر از اضافه کردن GML به عنوان یک افزودنی به شیر می دهد. پس از آن که مشخص شد شیر انسان حاوی مقدار زیادی از GML است، محققان توانستند نشان دهند که شیر انسان از رشد باکتری های پاتوژنی مانند Staphylococcus aureus، Bacillus subtilis و Clostridium perfringens جلوگیری کرده که این خاصیتدر شیر گاو دیده نمی شود. از طرفی یر انسا از رشد باکتری های مفیدی چون Enterococcus faeclis جلوگیری نمی کند. همچنین نوزاد هایی که از شیر مادر تغذیه می کنند سطح بالایی از حضور دیگر باکتری های مفید را در لوله گوارش خود نشان می دهند.

این بررسی ها در مجله Science Report به چاپ رسیده.


منبع ترجمه شده توسط ژنیران
آخرین اخبار

ارتقاء رزومه

خدمات پژوهشی ژنیران

کارآموزی های بلند مدت

تقویم آموزشی ژنیران (شهریور ماه)