رابطه ای بین رژیم غذایی یا کلسترول بالا و سرطان کولون

سرطان کولون

تحقیقات جدید انجام شده درUCLA رابطه ی بین رژیم غذایی با کلسترول بالا و احتمال ابتلا به سرطان کولون را نشان می دهد.

در مطالعات بر روی این موش ها محققان دانشکده پزشکی UCLA کشف کرده اند که سرعت رشد تومور در این حیوانات مدل تا 100 بار بیشتر شده است

این یافته به صورت آنلاین در مجله Cell stem cell به چاپ رسیده و از مسیر مولکولی جدیدی حرف می زند   که می تواند هدف مناسبی برای درمان این سرطان باشد.

محققان میزان کلسترول در سلول های بنیادی روده گرفته شده از موش ها را توسط افزایش مصرف کلسترول در رژیم غذایی موش ها را افزایش داده اند. بنابراین، این محققان موفق شدند ژنی که میزان فسفولیپید، که اصلی ترین نوع چربی در غشاء سلول است، را تنظیم می کند شناسایی کنند. زمانی که سطح کلسترول بدن حیوان بالارود ، سلول های آن سریعتر تقسیم شده و موجب گسترش سلول های روده ای می شوند. این تغییران به وجود آمده می تواند به پدید آمدن تومور در کولون این موش ها سرعت بخشد.


منبع ترجمه شده توسط ژنیران
آخرین اخبار

ارتقاء رزومه

خدمات پژوهشی ژنیران

کارآموزی های بلند مدت

تقویم آموزشی ژنیران (شهریور ماه)