داروی ضد مالاریا ممکن است در شیمی درمانی سرطان بسیار تاثیر گذار باشد

داروی ضد مالاریا ممکن است در شیمی درمانی سرطان بسیار تاثیر گذار باشد

داروی ضد مالاریا
داروی ضد مالاریا

محققان در دانشگاهBirmingham  داوری ضد مالاریا را مورد بررسی قرار دادند که بر روی درمان سرطان گردن و سر در موش تاثیر گذار است . دارویquinacrine  برای پیشگیری و درمان مالاریا سربازانی که در جنگ جهانی دوم در مناطق حشره خیز زندگی می کردند، مورد استفاده قرار می گرفت. این دارو شبیه بهQuinine  است که باعث درخشش آب تونیک می شود و دارای حداقل عوارض جانبی است و هم اکنون به عنوان درمان عفونت های انگلی مورد استفاده قرار می گیرد.

این دارو (quinacrine) در روش های مختلفی از جمله کشت سلول در بیوپسی تومور، برای درمان سرطان گردن و سر در موش ها مورد استفاده قرار می گیرد. نتیجه تحقیقات انجام شده که در نشریهOncotarget  به چاپ رسیده، نشان می دهد استفاده از quinacrine در شیمی درمانی موجب افزایش تاثیر آن می شود.منبع ترجمه شده توسط ژنیران