غرفه آزمايشگاه ژنيران در سومین همایش بین‌المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی

غرفه آزمايشگاه ژنيران در سومین همایش بین‌المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی

غرفه آزمايشگاه ژنيران

آزمایشگاه تحقیقاتی ژنیران به عنوان یکی از برترین مراکز تحقیقاتی کشور در زمینه بیوتکنولوژی در یازدهمین کنگره بیوتکنولوژی حضور داشته تا بتواند بیش از پیش با دانشجویان، اساتید و علاقمندان به رشته های زیست شناسی ارتباط برقرار کند.