آیا پروتئین سویا می تواند کلسترول را کاهش دهد؟

آیا پروتئین سویا می تواند کلسترول را کاهش دهد؟

در مطالعات اخیر میزان تاثیر پروتئین سویا بر کاهش LDL بررسی شده است. FDA تصمیم گرفته تا دوباره اسناد مربوطه به تحقیقات پروتئین سویا را جست و جو کرده و توانایی کاهش کلسترول آن را بررسی کند. مطالعات انجام شده توسط محققین St. Michael’s Hospital در تورنتو، بر روی داده های بدست آمده از ۴۶ آزمایش و بررسی های FDA نشان می دهد که پروتئین سویا کاهش دهنده کلسترول خون می باشد.

از بین ۴۶ نمونه‌ی آزمایش شده، ۴۳ تای آن ها…

ادامه در سایت منبع ترجمه شده توسط ژنیران

آخرین اخبار

مطالب پیشنهادی

ارتقاء رزومه

برنامه‌های آتی ژنیران

کارگاه های تخصصی

کارآموزی های بلند مدت