بلاک کننده گیرنده آنژیوتانسین می تواند پاسخ ایمونوتراپی به سلول های سرطانی را بهبود بخشد

بررسی های انجام شده به رهبری Massachusetts Institute of Technology نشان داده ترکیب اختصاصی از انواع دارو های Anti-Hypertension به همراه داروی بلاک کننده بعضی مسیر های ایمنی، می تواند ایموتوتراپی را بسیار تاثیر گذار تر کند.

سلول هایی که با نام Cancer-Associated Fibroblast (CAFs) شناخته می شوند از پاسخ های ضد توموری سیستم ایمنی با چندین روش جلوگیری می کنند. این سلول ها به ساخت یک ماتریکس خارج سلولی شامل فیبر های کلاژن و هیالورونین کمک کرده که وارد سلول های T می شوند و از نظر فیزیکی عملکرد آن را مختل می کنند. فشار خون بالا در داخل رگ ها و همچنین افزایش استرس محیطی مانند کاهش PH و Hypoxia می توانند سبب ساخت این ماتریکس ها شوند. هر کدام از این القاء های محیطی…


ادامه در سایت منبع ترجمه شده توسط ژنیران