پروتئین amyloid beta می تواند از مغز در برابر عفونت هریس توسط به دام انداختن ذرات ویروسی جلوگیری کند

مطالعات انجام شده در Massachusetts General Hospital مکانیسمی در مغز افراد مبتلا به آلزایمر را کشف کرده که در آن پروتئین amyloid beta موجود در پلاک های مغزی از تاثیر عفونت های ویروسی در داخل مغز جلوگیری می کند.

هم زمان با این مطالعات مقاله دیگری در مجله Nature به چاپ رسید که نشان می داد سطوح بالایی از سه نوع ویروس هریس در مغز افراد مبتلا به بیماری آلزایمر وجود دارد. نتیجه این دو مطالعه نشان داد عفونت ویروسی می تواند ذخیره سازی amyloid beta را افزایش داده و سبب ایجاد و پیشرفت آلزایمر شود.

مطالعات اخیر از تعامل این عامل ها …

ادامه در سایت منبع ترجمه شده توسط ژنیران