افتتاح بخش کشت سلول حیوانی آزمایشگاه تحقیقاتی ژنیران

cell culture

فعالیت های آزمایشگاه کشت سلول شامل:

١- انجام پايان نامه هاي دانشجويي
٢- برگزاري كارگاه هاي مربوطه
٣- انجام پروژه هاي تحقيقاتي به منظور ارتقا رزومه
٤- برگزاري دوره هاي كارورزي


آخرین اخبار

ارتقاء رزومه

خدمات پژوهشی ژنیران

کارآموزی های بلند مدت

تقویم آموزشی ژنیران (شهریور ماه)