سلول های استخوانی، متاستاز به اندام های دیگر در سرطان را سرکوب می کنند

سرطان پستان در مردان و زنان که مبتلا به آن بودند و پس از درمان اولیه بهبود یافتند، ممکن است پس از 20 تا 30 سال سلول های سرطانی دوباره به استخوان آن ها باز گردد. مسئله اینجاست که این واقعه که به ندرت رخ می دهد چگونه افرادی که درمان شده اند را دوباره مبتلا می کند. چه اتفاقی در استخوان ها می افتد که به سلول های سرطانی پس از 30 سال اجازه حضور زنده ولی در حالت خواب می دهد. بررسی های تیم تحقیقاتی نشان داده سلول های استخوانی که از موش یا انسان استخراج شدند در تعامل با سلول های Bone Metastatic Breast Cancer عملکرد متفاوتی را نشان می دهند.

مطالعات قبلی نشان داده سطوح پیشرفته Bone Metastatic Breast Cancer در بیماران، سلول های استخوانی…


ادامه در سایت منبع ترجمه شده توسط ژنیران