حواشی تغییر ژنتیکی دو نوزاد تازه متولد شده با CRISPR

CRISPR-Cas 9
حواشی تغییر ژنتیکی دو نوزاد تازه متولد شده با CRISPR

بعد از اینکه محققان چینی در سال قبل با استفاده از تکنولوژی CRISPR تاریخ ساز شدند و توانستند از نظر ژنتیکی دو نوزاد تازه متولد شده را تغییر دهند، جامعه محققین در تلاش است تا با القا تغییرات ژنتیکی به زنان باردار، ژن تغییر داده شده را در نوزادان مشاهده کنند. به گفته Dr. William Hurlbut “مابه عنوان یک گونه باید با شرایط کنار بیاییم”. او که محقق ارشد تحقیقاتی در علوم نوروبیولوژیک در Stanford Medical School می باشد، در کنفرانس CNBC نیویورک اعلام کرد “برای اولین بار در تاریخ زندگی بشر، ما می توانیم بر تکامل آینده خود تاثیر گذاریم”.

CRISPR-Cas 9 یک ابزار ویرایش DNA است که به عنوان تکنولوژی پیشرفته شناخته شده که می تواند موجب درمان بیماری های ژنتیکی شود. این تکنولوژی می تواند به تغییر ژنوم ارگانیسم ها بیانجامد. بنابراین محققان می توانند ژنی را اضافه یا کم کنند. در حالی که این تکنولوژی همه روزه…

[su_button url=”https://www.cnbc.com/2019/05/21/china-awaits-third-genetically-modified-baby-amid-questions-of-crisprs-ethics.html ” target=”blank” background=”#c40001″ color=”#ffffff” icon=”icon: external-link-square” rel=”nofollow”]ادامه در سایت منبع[/su_button]

[su_button url=”geniranlab.ir” background=”#004778″ color=”#ffffff” icon=”icon: external-link-square”]ترجمه شده توسط ژنیران[/su_button]