محققان فنلاندی جهش ژنتیکی را کشف کردند که سبب کاهش ترس، نگرانی و سبب افزایش ارتباطات اجتماعی می شود

جهش ژنتیکی

محققان دانشگاه Eastern Finland خبر از یافتن نوع جدیدی از جهش ژنتیکی دادند که می تواند ترس و نگرانی را کنترل و ارتباطات را افزایش دهند.

این محققان از تکنولوژی دستکاری ژن استفاده کرده و p4h-tm را در ژنوم موش حذف کردند. نتایج رفتاری بدست آمده بسیار شگفت آور بود.
موشی که ژن p4h-tm آن خاموش بود، میزان شجاعت بیشتر و همچنین احساس نگرانی کمتری نسبت به موش دارای ژن روش نشان می داد. این مطالعات که در مجله Neuropharmacology به چاپ رسیده و نشان داده که پروتئین P4H-TM که از ژن p4h-tm رونویسی می شود توانایی…


[su_button url=” https://www.pharmacytimes.com/resource-centers/cardiovascular-health/fda-approves-drug-to-prevent-serious-cardiovascular-events” target=”blank” background=”#c40001″ color=”#ffffff” icon=”icon: external-link-square” rel=”nofollow”]ادامه در سایت منبع[/su_button]

[su_button url=”geniranlab.ir” background=”#004778″ color=”#ffffff” icon=”icon: external-link-square”]ترجمه شده توسط ژنیران[/su_button]