محققان هدف جدیدی برای بهبود پاسخ های ایمونو تراپی در سرطان را یافته اند

ایمونو تراپی

یافته های جدید یک مسیر غیر قابل انتظار برای مرگ سلول های سرطانی را نشان می دهد که می تواند ایمونوتراپی را در این بیماری تا حد زیادی بهبود بخشد.

محققین دانشگاه Michigan Rogel Cancer Center بررسی هایی را در مورد مرگ سلولی که با نام Ferroptosis شناخته می شود را انجام داده اند. آن ها دریافتند که Ferroptosis در تومور رخ داده و نقش کلیدی را در ایمنی سرطان بازی می کند که همین دلایل موجب شده تا به آن به عنوان یک مسیر هدف جدید در ایمونو تراپی سرطان اشاره کنند.

این مقاله که در مجله Nature به چاپ رسیده Ferroptosis را به عنوان یکی از انواع …


[su_button url=”http://dx.doi.org/10.1038/s41586-019-1170-y” target=”blank” background=”#c40001″ color=”#ffffff” icon=”icon: external-link-square” rel=”nofollow”]ادامه در سایت منبع[/su_button]

[su_button url=”www.geniranlab.ir” background=”#004778″ color=”#ffffff” icon=”icon: external-link-square”]ترجمه شده توسط ژنیران[/su_button]