حافظه در کودکان دارای تومر مغزی، در صورت پروتون تراپی به طور قابل ملاحظه ای محافظت می شود

پروتون تراپی

مقایسه بین سه نوع از رادیو تراپی در کودکان دارای تومور مغزی نشان داده نوع پروتون تراپی آن که Penal Beam Scanning نامیده می شود دارای بهترین عملکرد شناختی برای محافظت از حافظه است. مطالعاتی که در کنفرانس ESTRO 38 ارائه شده نشان داده این نوع جدید از رادیو تراپی کمترین میزان تاثیر جانبی بر روی Temporal Lobes و هیپوکمپ را داشته و در حفظ خاطرات در این بیماران بسیار خوب عمل می کند. برای هر کودک، محققان هر سه نوع از رادیو تراپی را انجام دادند که عبارتند از: Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT)، Double Scattering Proton Therapy (DSPT) و Pencil Beam Scanning Proton Therapy (PBS). روش PBS یک روش مختص …

ادامه در سایت منبع ترجمه شده توسط ژنیران