آنتی بیوتیک های شایع در حال استفاده، ریسک سقط جنین را بالا می برند

سقط جنین

بنا به مقاله ای که به تازگی در Canadian Medical Association Journal به چاپ رسیده، نشان داده مصرف بسیاری از خانواده های آنتی بیوتیکی مانند کینولون ها، تتراسایکلین، سولفونامیدها و مترونیدازول با افزایش خطر ریسک سقط جنین در هفته های اول بارداری در ارتباط است. در مورد اریترومایسین اما این ارتباط مشاهده نشد.

به طور کلی ایجاد عفونت در دوران بارداری امری شایع می باشد که باعث نارس بودن و کمبود وزن در نوزاد می شود. در حالی که یافته های این مقاله نشان می دهد آنتی بیوتیک های خاصی باعث افزایش احتمال سقط جنین می شوند. برلی انجام این مطالعه 8702 فرد در بین سال های 1998 تا 2009 مورد بررسی قرار گرفتند که همگی دارای سقط های مکرر بودند. در حدود 17 در صد از افراد در زمان حاملگی آنتی بیوتیک مصرف کرده بودند.بیماران بین 15تا 45 سال بودند و تحت نظارت برنامه بیمه کبک درمان می شدند.
در این مطالعه مشخص شد که برخی از آنتی بیوتیک ها با سقط های مکرر در ارتباط می باشند در حالی که برخی از آنتی بیوتیک ها نیز از این موضوع مستثنی بودند

منبع ترجمه شده توسط ژنیران