کارگاه آنالیز بیان miRNA ها و پیش بینی ژنهای هدف

سرفصل های کارگاه:
  • بانک های اطلاعاتی miRNA ها و استخراج توالی ها
  • نرم افزارهای پیش بینی ژنهای هدف miRNA ها
  • استخراج miRNA از بافت
  • روشهای سنتز cDNA از روی miRNA
  • روشهای انجام real-time PCR برای بررسی میزان بیان miRNA

  • طول مدت دوره: دو روز
  • زمان برگزاری کارگاه: ۷و۸ بهمن ۱۹۸۵
  • ثبت نام آزاد: ۲۵۰ هزار تومان

 

miRNA


آخرین اخبار

مطالب پیشنهادی

ارتقاء رزومه

برنامه‌های آتی ژنیران

کارگاه ها و کارآموزی های مهر ماه

کارگاه های تخصصی

کارآموزی های بلند مدت

Alexa Rank