کارگاه آنالیز بیان miRNA ها و پیش بینی ژنهای هدف

سرفصل های کارگاه:
  • بانک های اطلاعاتی miRNA ها و استخراج توالی ها
  • نرم افزارهای پیش بینی ژنهای هدف miRNA ها
  • استخراج miRNA از بافت
  • روشهای سنتز cDNA از روی miRNA
  • روشهای انجام real-time PCR برای بررسی میزان بیان miRNA

  • طول مدت دوره: دو روز
  • زمان برگزاری کارگاه: 7و8 بهمن 1985
  • ثبت نام آزاد: 250 هزار تومان

 

miRNA


آخرین اخبار

ارتقاء رزومه

خدمات پژوهشی ژنیران

کارآموزی های بلند مدت

تقویم آموزشی ژنیران (شهریور ماه)