کارگاه آموزشی طراحی پرایمرPCR , والکتروفورز

  • معرفی انواع PCR و کاربردهای آنها
  • طراحی پرایمر
  • اصول بهینه سازی (Optimization) واکنشهای PCR
  • انجام PCRبه صورت عملی (آماده سازی واکنشها)
  • کار با دستگاه ترموسیکلر
  • انجام الکتروفورز محصولات PCR و تفسیر نتایج
  • نحوه انجام رفع مشکل(Troubleshooting) در PCR

%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-pcr-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%b2-%da%a9