احتمال تاثیرات درمانی زردچوبه بر روی سرطان معده

تاثیرات درمانی زردچوبه

محققان پی بردند سلول های افرادی با سرطان معده دارای الگوی بالای بیان Histone Acetyltransferases (HATs ) و Histone Deacetylases (HDACs) می باشد. ترکیب Curcumin با جلو گیری از بیان HDACs و HATs در سلول های سرطانی بر روی تغییرات اولیه هیستون ها تاثیر گذاشته و آپوپتوز را القا می کند. Garcinol که ماده اصلی تاثیر گذار در Curcumin است از بیان  HATsجلو گیری کرده و به سلول های معده در مبارزه با رادیکال های آزاد کمک می کند.

علاوه بر این ترکیبات موجود در Curcumin می توانند…

ادامه مقاله در سایت منبع ترجمه شده توسط ژنیران