یافته های جدید در مورد سرطان خون پیشرونده می تواند به گسترش داروهایی با اثرات جانبی کمتری بی انجامد

سرطان خون

محققان چگونگی نقش کلیدی پروتئین در بدن را مقابل بیماری AML (سرطان گلبول سفید مهاجم) دریافتند. این مطالعات نشان داده پروتئینی که ما به عنوان YTHDF2 می شناسیم برای شروع و گسترش بیماری مورد نیاز است ولی در سلول های سالم دارای عملکرد خاصی نمی باشد. این بررسی از YTHDF2 به عنوان هدف مناسب برای کنترل این نوع سرطان نام برده که می تواند در آینده بسیار حائز اهمیت باشد. این تیم تحقیقاتی به سردستگی Queen Mary University of London آزمایشی را طراحی کردند که …

ادامه مقاله در سایت منبع ترجمه شده توسط ژنیران

آخرین اخبار

ارتقاء رزومه

خدمات پژوهشی ژنیران

کارآموزی های بلند مدت

تقویم آموزشی ژنیران (شهریور ماه)