تاثیر ژن ORAI 1 درآسیب دندان

ژن ORAI 1

کمبود کلسیم در سلول های مینای دندان باعث جهش در ژن ORAI 1 شده که می تواند شروع کننده آسیب در دندان باشد. جهش در ژن ORAI 1 که در انسان و موش به طور گسترده کار شده، سبب کاهش کلسیم در سلول های مینای دندان می شود. این بررسی ها در دانشکده دندانپزشکی NYC انجام شده و در 23 آپریل در نشریه Science Signaling به چاپ رسیده است.  این تحقیقات نشان داده ORAI 1 یک پروتئین اساسی برای ورود و یا آزاد شدن کلسیم در سلول می باشد که مکانیسم اختصاصی را در سلول فعال یا غیر فعال می کند و از این طریق از نظر عملکردی و ساختاری بر روی سلول های مینا تاثیر می گذارد.

کلسیم یک عنصر بسیار مهم برای…

 

ادامه مقاله در سایت منبع ترجمه شده توسط ژنیران

آخرین اخبار

ارتقاء رزومه

خدمات پژوهشی ژنیران

کارآموزی های بلند مدت

تقویم آموزشی ژنیران (شهریور ماه)