تاثیر ژن ORAI 1 درآسیب دندان

ژن ORAI 1

کمبود کلسیم در سلول های مینای دندان باعث جهش در ژن ORAI 1 شده که می تواند شروع کننده آسیب در دندان باشد. جهش در ژن ORAI 1 که در انسان و موش به طور گسترده کار شده، سبب کاهش کلسیم در سلول های مینای دندان می شود. این بررسی ها در دانشکده دندانپزشکی NYC انجام شده و در ۲۳ آپریل در نشریه Science Signaling به چاپ رسیده است.  این تحقیقات نشان داده ORAI 1 یک پروتئین اساسی برای ورود و یا آزاد شدن کلسیم در سلول می باشد که مکانیسم اختصاصی را در سلول فعال یا غیر فعال می کند و از این طریق از نظر عملکردی و ساختاری بر روی سلول های مینا تاثیر می گذارد.

کلسیم یک عنصر بسیار مهم برای…

 

[su_button url=”https://www.nyu.edu/about/news-publications/news/2019/april/calcium-deficiency-in-cells-due-to-orai1-gene-mutation-leads-to-.html” target=”blank” background=”#c40001″ rel=”nofollow”]ادامه مقاله در سایت منبع[/su_button]

[su_button]ترجمه شده توسط ژنیران[/su_button]


آخرین اخبار

مطالب پیشنهادی

ارتقاء رزومه

برنامه‌های آتی ژنیران

کارگاه ها و کارآموزی های مهر ماه

کارگاه های تخصصی

کارآموزی های بلند مدت

Alexa Rank