آیا زبان شما احساس بویایی دارد؟

احساس بویایی

بسیاری از حیوانات محیط اطراف خود را با بخشی از بدن خود هم مزه و هم بو می کنند ولی آیا انسان ها نیز قادر به انجام این کار هستند؟ تحقیقات جدید از حضور گیرنده بویایی بر روی زبان خبر می دهد.

بر خلاف انسان ها و دیگر پستانداران همه حیوانات دارای بینی با گیرنده بو نیستند ولی این بدان معنی نیست که توانایی تشخیص بو را ندارند.

در عوض، خرچنگ ها توسط مو های روی آنتن خود بو را حس می کنند در صورتی که مار ها دارای گیرنده بویایی بر روی زبان خود هستند. هر چند بویایی و چشایی احساس هایی هستند که با هم کار می کنند تا اجازه ی جست و جو در دنیا را به جانوران بدهند و این همکاری در حلزون به طور کامل قابل مشاهد است.

بویایی و چشایی دو حس تکامل یافته در…

[su_button url=”https://www.medicalnewstoday.com/articles/325037.php” target=”blank” background=”#c40001″ icon=”icon: external-link” rel=”nofollow”]ادامه مقاله در سایت منبع[/su_button]

[su_button url=”geniranlab.ir” background=”#004778″ icon=”icon: external-link”]ترجمه شده توسط ژنیران[/su_button]