کارگاه آنالیز کلینیکال تعیین توالی اگزوم (Next Generation Sequencing (NGS

کارگاه آنالیز کلینیکال تعیین توالی اگزوم (NGS)

سرفصل های کارگاه:

 • دستگاهها و پلتفرم های تعیین توالی نسل جدید
 • انواع روشهای NGS و کاربردهای آنها
 • روشهای ژنوتایپینگ و نقشه برداری
 • Variant calling
 • Annotation and prioritization واریانت ها
 • Filtering Strategies
 • نرم افزارهای پیشگویی عملکرد واریانتها
 • بانک های اطلاعاتی اگزوم (1000genomes, ExAC, ESP, Exome variant server)
 • گایدلاین ACMG  برای دسته بندی واریانت ها و گزارش نویسی یافته ها
 • Instruments and platforms of NGS
 • NGS methods and application
 • Genotyping and mapping methods
 • Variant calling
 • Variant annotation and prioritization
 • Filtering strategies
 • Prediction softwares of variants
 • Exome databases (1000genomes, EXAC, ESP, Exome variant server)
 • ACMG guideline for variant classification and Reporting
 • ngs

 


آخرین اخبار

ارتقاء رزومه

خدمات پژوهشی ژنیران

کارآموزی های بلند مدت

تقویم آموزشی ژنیران (شهریور ماه)