برنامه کارآموزی آبان ماه ۱۳۹۵

به اطلاع می رساند دوره کارآموزی تکنیک های بیولوژی مولکولی و ژنتیک،  ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۵ در آزمایشگاه تحقیقاتی و آموزشی ژنیران برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با آزمایشگاه تماس بگیرید. با توجه به ظرفیت محدود دوره اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند. در جدول فوق می توانید برنامه دوره را

مشاهده کنید%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c