ژنی علیه گسترش سرطان در جلوگیری از نقص های تولد نیز تاثیر گذار است

گسترش سرطان

تحقیقات جدید در مورد ژن P-53 که یک ژن معروف سرکوبگر سرطان است، تاثیر تعجب برانگیز این ژن بروی سیستم عصبی جنین در زنان را نیز نشان می دهد. این یافته از جهتی مهم است که رشد سالم مغز و طناب عصبی در جنین باید به درستی پیش رود. این بررسی که در نشریه Cell Report به چاپ رسیده است، توضیح داده که ژن P-53 در پروسه ای اختصاصی در زنان به نام X chromosome inactivation دخالت دارد. این یافته جدید در فهم بیشتر  این که چرا…

 

ادامه مقاله در لینک زیر ترجمه شده توسط ژنیران