پروتئین P-38-gamma می تواند یک هدف جدید در درمان سرطان باشد

درمان سرطان

آنزیمی که توسط سلول برای مقابله با استرس تولید می شود، می تواند هدف جدید برای درمان سرطان کبد، سرطانی که راه های درمان کمی دارد، باشد. تیم تحقیقاتی در centro nacioal de investigacions cardiovasculars موفق به کشف این مسئله مهم شدند که پروتئین P-38γ (یکی از چهار نوع از پروتئین P-38 kinase ) برای رشد ابتدایی سلول های کبدی بسیار ضروری می باشد. تشخیص کارایی این پروتئین و نقش سودمند آن در رشد سلول ها می تواند هدف جدیدی در درمان این نوع سرطان باشد.

 

مطالعات زیادی در رابطه با خانواده ی پروتئین P-38 که در مقابله با استرس تولید می شوند، انجام شده و این بررسی جدید که اخیرا در مجله nature به چاپ رسیده نشان دهنده نقش مهم و ضروری P-38γ در رشد سلول ها است. در این مطالعات آزمایشگاهی…

 

ادامه مقاله در لینک زیر ترجمه شده توسط ژنیران