ریسک در سلامتی: قلیان

قلیان

 

اخیرا انجمن قلب آمریکا طی بیانیه ای نقش قلیان را در افزایش ریسک ابتلا به انواع بیماری ها اعلام کردند. قلیان به صورت گسترده در حال محبوب شدن به ویژه بین جوانان و نوجوانان است. بر اساس گفته World Health Organization، تنباکو در 9% از مرگ و میرهای جهان تاثیر گذار است؛ بنابراین بسیار مهم است که آموزش اجتماعی برای مقابله با آن همگیر شود تا جوانان از مضرات آن به طور کامل مطلع شوند.

بسیاری از افراد بالغ از قلیان به عنوان جایگزینی برای سیگار استفاده می کنند ولی …

ادامه مطلب در سایت منبع ترجمه شده توسط ژنیران