آیا این پروتئین مارکری برای سندرم قلبی وجود دارد؟

بررسی های اخیر نشان دهنده ارتباطی بین پروتئین Clusterin (پروتئینی که در سلول های بافت چربی به میزان بالا حضور دارد) و سندروم قلبی وجود دارد. Clusterin پروتئینی است که در داخل سلول یافت می شود. تحقیقات گذشته نقش این پروتئین در بیماری عصبی مانند آلزایمر را به وضوح نشان داده است. هرچند تحقیقات جدید نقش گسترده آن را بدن و بیماری ها را نشان می دهد. به خصوص اخیرا ارتباط آن با سندروم قلبی که 25 درصد از مردم جهان با آن درگیر هستند، ثابت شده است. ساخته شدن چربی بیش از حد در افراد چاق، سبب ایجاد سطح بالای پروتئین Clusterin در بدن شده که با مقاومت بالا نسبت به انسولین همراه است. مقاومت نست به انسولین زمانی رخ می دهد که بدن نتواند پاسخ مناسبی به سطوح مختلف انسولین دهد که می تواند شروعی بر دیابت یا بیماری های قلبی باشد.

منبع ترجمه شده توسط ژنیران