کارگاه بیوانفورماتیک

آزمایشگاه ژنیران با همکاری شرکت دانش بنیان تشخیص ژن پژوهش و  اساتید انستیتو پاستور

برگزار  می کند:

کارگاه آموزشی بیوانفورماتیک Bioinformatics                

 

طول مدت دوره: 2 روز

زمان برگزاری کارگاه: 15 و 16 مهر ماه 1395

ثبت نام آزاد: 250 هزار تومان

ثبت نام دانشجویی: 200 هزار تومان

 

مدرس : دکتر کریمی پور


آخرین اخبار

ارتقاء رزومه

خدمات پژوهشی ژنیران

کارآموزی های بلند مدت

تقویم آموزشی ژنیران (شهریور ماه)