زنی با جهش ژنتیکی که زندگی تقریبا بدون درد را تجربه می کند

جهش ژنتیکی

 

بر اساس مطالعات انجام  شده در University College London، زنی در اسکاتلند بر اثر جهش یک ژن که در گذشته ناشناخته بوده زندگی بدون دردی را سپری می کند. او همچنین احساس نگرانی و ترس بسیار کمی را نشان می دهد و احتمالا بهبود زخم سریعتری را نسبت به دیگران تجربه کرده است. او به محققان گفته به هیچ وجه از دارو های مسکن حتی بعد از جراحی مانند جراحی دندان استفاده نکرده است! بدین منظور او به بخش ژنتیک درد UCL و University of Oxford برای بررسی های بیشتر مراجعه کرده که محققان دو جهش برجسته را در او پیدا کردند. پس از مطالعات انجام شده معلوم شد از این ژن به طور مختصر در کتب پزشکی نام برده شده و محققان آن را FAAH-out نامیده اند. او همچنین جهش دیگری در ژن همسایه آن ژن داشته که آنزیم FAAH را کنترل می کند.

 

منبع

ترجمه شده توسط ژنیران