سلول های ایمنی اصلاح شده در موش که در زمان تشخیص سرطان هشدار می دهند

تشخیص سرطان

 

تحقیقات انجام شده بر روی موش، شامل اصلاح کردن یک سری از سلول های ایمنی است که در بدن جست و جو کرده و اگر مشکلی در بدن باشد توسط خون و یا اوره سیگنالی را به عنوان هشدار می فرستند. در حال حاضر این تکنیک می تواند توموری به اندازه ۴ میلی متر را تشخیص دهد که بعضی از پیشرفته ترین دستگاه تشخیص تومور قادر به پیدا کردن آن نیستند. به گفته Dr. Gambhir این سیگنال های ساطع شده از سلول های ایمنی، سلول هایی را که شامل سلول های توموری هستند شناسایی می کند ولی فقط محدود به آن سلول ها نیست. این تکنیک همچنین برای شناسایی بعضی بیماری ها علاوه بر سرطان می تواند مورد استفاده قرار گیرد که شامل MS و التهاب های مزمن است. این مقاله که در مجله Nature Biotechnology به چاپ رسیده زیر نظر University of Virginia انجام شده است.

 

منبع

ترجمه شده توسط ژنیران