مطالعات جدید مکانیسمی یافته که می تواند التهاب را کاهش دهد

التهاب

 

محققان UT Southwestern فعالیت دو پروتئین را شناسایی کرده اند که دارای نقش بالقوه در واکنش های ایمنی نسبت به عفونت های مزمن می باشند. این پروتئین ها (عوامل رونویسی SIX 1 و SIX 2) مسیر سلولی را فعال می کنند که برای رشد جنین مورد نیاز بوده و در فرد بالغ موجب بروز واکنش های ایمنی می شود. این یافته که در مجله Nature به چاپ رسیده نشان می دهد، این دو پروتئین فعالیت مهار کنندگی را در زمان التهاب دارند. به خصوص زمانی که SIX 1 و SIX 2 درگیر شوند و یک حالت بالقوه به نام Cytokine Storm رخ دهد، می تواند موجب یک التهاب مزمن شود.

 

منبع

ترجمه شده توسط ژنیران


آخرین اخبار

ارتقاء رزومه

خدمات پژوهشی ژنیران

کارآموزی های بلند مدت

تقویم آموزشی ژنیران (شهریور ماه)