جلوگیری از سرطان: روش جدیدی به نام flawless DNA repair

 

اخیرا در مطالعه ای جزئیات اینکه چگونه جهش در سلول ها ثابت باقی می ماند مورد بررسی قرار گرفته و محققان بینشی تازه جهت اصلاح DNA آسیب دیده با عنوان flawless DNA repair ارائه نمودند. در واقع همزمان با تقسیم سلول، DNA موجود در آن نیز تکثیر شده و همانند سازی می کند که بعضی اوقات این همانند سازی بطور ناقص انجام شده و منجر به ایجاد جهش می شود. از آن جا که آسیب DNA در طول زندگی امری طبیعی است، سلول ها یک سری سیستم های مولکولی برای ترمیم DNA ایجاد کرده اند. سلول ها دارای۲ سیستم تعمیر اولیه هستند که یکی از آن ها با استفاده از روش نوترکیبی همولوگ فعالیت می کند و محققان از آن تحت عنوان flawless DNA repair نام می برند.

 

منبع

ترجمه شده توسط ژنیران


آخرین اخبار

مطالب پیشنهادی

ارتقاء رزومه

برنامه‌های آتی ژنیران

کارگاه ها و کارآموزی های مهر ماه

کارگاه های تخصصی

کارآموزی های بلند مدت

Alexa Rank