سرطان روده بزرگ می تواند توسط باکتری متداول در دهان، مهاجم تر شود

سرطان روده بزرگ

 

مطالعات جدید در Columbia University نشان داده باکتری هایی که به صورت متداول در دهان زندگی می کنند، می تواند رشد سلول های سرطان روده بزرگ را تسریع بخشند. این یافته می تواند موجب تشخیص و درمان سریع تر سرطان روده بزرگ حاد شود.  سرطان روده بزرگ دومین علت مرگ و میر در ایالت متحده است. اطلاعات بدست آمده از انجمن سرطان آمریکا نشان داده در سال 2017 بیش از 95 هزار نفر در این کشور جان خود را برای سرطان روده بزرگ از دست داده اند. تحقیقات، برابری این بیماری در بین مرد و زن را به وضوح نشان می دهد.

 

در حال حاضر محققان موفق به یافتن اطلاعاتی شدند که نشان می دهد بیش از یک سوم سرطان های روده بزرگ در ارتباط با باکتری Fusobacterium nucleatum که در خرابی دندان دخالت دارد، می باشد. رهبر این گروه تحقیقاتی Dr. Yiping W.Han می گوید «جهش تنها بخشی از این داستان بوده و فاکتور های دیگر، شامل باکتری می توانند نقش اساسی در این نوع سرطان داشته باشند»

 

منبع

ترجمه شده توسط ژنیران