میزان خواب نوزادان تازه متولد شده با میزان تحصیلات و افسردگی پس از زایمان رابطه دارد.

 

میزان خواب نوزادان

مطالعات جدید اطلاعاتی را در رابطه با والدین کانادایی ارائه می کند که کودکانشان سن زیر سه ماه داشته که بهره کافی از خواب نبرده اند و همچنین مادرانشان تحصیلات دانشگاهی ندارند و در دوره حاملگی تجربه استرس داشته و در زایمان انتقال اورژانسی برای سزارین شده اند. این مطالعه، رابطه بین تحصیلات مادر، میزان افسردگی و یا نحوه انتقال به بیمارستان را با میزان خواب کودک به دنیا آمده ارزیابی کرده که در این ماه در مجله Sleep Medicine به چاپ رسیده است.

 

این یافته نشان می دهد کودکانی با مادران بدون تحصیلات دانشگاهی، به طور میانگین 13 الی 14 ساعت در روز می خوابند که 23 دقیقه کمتر از کودکانی با مادر دارای تحصیلات دانشگاهی است. این زمان برای یک کودک زیر 3 ماه باید بین 14 تا 17 ساعت در روز باشد. این بررسی به طور خاص نشان داده مادرانی که دارای تحصیلات دانشگاهی نیستند به طور واضحی میزان افسردگی پس از زایمان بیشتری را نشان می دهند.\

 

 

منبع

ترجمه شده توسط ژنیران