باکتری های روده در فرزندان سالم می توانند از آلرژی های غذایی متداول جلوگیری کنند

باکتری های روده

 

بر اساس مطالعات اخیر باکتری های روده نقش مهمی در محافظت در برابر آلرژی های غذایی دارند. زمانی که محققین، باکتری روده در نوزاد انسان را به روده موشی که فاقد باکتری بود منتقل کردند و در نتیجه موش ها در معرض شیر گاو واکنش آلرژیک نشان ندادند. در مقابل موش های فاقد باکتری روده که باکتری را از نوزاد دارای آلرژی به شیر گاو دریافت کرده بود، واکنش آلرژیک  نشان دادند.

 

آلرژی به شیر گاو در کودکان یک آلرژی غذایی متداول است. محققین که این گذارش را در Journal Nature Medicine به چاپ رساندند. همچنین باکتری مورد نظر را که در جلوگیری از آلرژی نقش داشت، شناسایی کردند.

 

به گفته ی دکتر Cathryn R. Nagler این مطالعه به ما اجازه می دهد تا ارتباط بین باکتری ها و آلرژی های غذایی را بهتر درک کنیم. او اضافه کرد درمان هایی که بر اساس باکتری های روده هستند، می تواننند آلرژی های غذایی را به صورت قابل توجهی کم کنند.

 

منبع

ترجمه شده توسط ژنیران


آخرین اخبار

ارتقاء رزومه

خدمات پژوهشی ژنیران

کارآموزی های بلند مدت

تقویم آموزشی ژنیران (شهریور ماه)