افتتاح وب سایت آزمایشگاه تحقیقاتی و خدماتی ژنیران

وب سایت آزمایشگاه تحقیقاتی ژنیران افتتاح شد. از این پس از طریق وب سایت هم با دانشجویان و محققین عزیز در ارتباط خواهیم بود.


آخرین اخبار

ارتقاء رزومه

خدمات پژوهشی ژنیران

کارآموزی های بلند مدت

تقویم آموزشی ژنیران (شهریور ماه)